Strona Osiedla Leśnego II - Pierwsze kroki.

Witam wszystkich na stronie mieszkańców Osiedla Leśnego II. Mam nadzieję, że choć odrobinę przypadnie Wam do gustu – na tyle by można ją było dalej rozwijać i modyfikować wedle naszych (wiec i Twoich) upodobań.

Nowa koncepcja w sprawie autobusów na Bemowie, Woli i Bielanach

Jak zapewnia ZTM, postulaty zgłaszane w czasie konsultacji prowadzonych w marcu zostały dokładnie przeanalizowane. Te najczęstsze będą spełnione. Dotyczyły przede wszystkim linii 129, 167, 112, 184, 197. Pojawią się też nowe autobusy.

Linia 197

Ta linia również pozostanie na swojej obecnej trasie. Zmniejszy się jednak częstotliwość jej kursowania w godzinach szczytu. Autobusy będą podjeżdżały na przystanki co 15, a nie co 12 minut. Częstotliwość poza godzinami szczytu i w święta będzie taka jak obecnie, czyli odpowiednio co 15 i co 20 minut.

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie za okres: 
2014 Czerwiec

W czerwcu Zarząd Wspólnoty:
1. Odebrał roboty ogrodnicze na Patio
2. Omówił propozycje właściciela lokalu nr 65 i 66 i przekazał ją do dalszych uzgodnień dot. terminu gwarancji, zakresu itp.,
4. Zlecił montaż linii kroplujacej
5. Zlecił wykonanie projektu wymiany instalacji wodnej,
6. Przyjął założenie, że remont balkonów zostanie wykonany w jednym pionie kl B po podjęciu uchwały w tej sprawie,

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie za okres: 
2014 Maj

W Maju Zarząd Wspólnoty
1.Uzgodnił zasadność zatrudnienia dodatkowego pracownika budowlanego
2. Uzgodniono zasadność przeprowadzenia analizy możliwości wynajęcia miejsc postojowych w garażu wielopoziomowym na potrzeby zorganizowania parkingu dla rowerów,
3. Administrator przedstawił zapisy wykonanego przez Pana Dąbrowskiego przeglądu budowlanego zalecającego wykonanie między innymi kompleksowe remonty wszystkich balkonów, tarasów i loggi na budynku.

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie za okres: 
2014 Kwiecień

W kwietniu Zarząd Wspólnoty:
1.Przy udziale Zarządu OLI przeprowadził procedurę wyboru nowej firmy ochroniarskiej
2. Podjął decyzję aby nie zlecać usług sprzątania w dni wolne od pracy,
3. Zlecił firmie Basten (w ramach posiadanej umowy) czynności mające na celu wskazanie miejsca rozszczelnienia instalacji odwodnieniowej tarasu lokalu 154 (poza obszarem tarasu).
4. Zarząd zaakceptował ofertę firmy Bramet na proszkowe malowanie furtek i bramy na Patio (słupki malowane recznie).

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie za okres: 
2014 Marzec

W marcu Zarząd Wspólnoty:
1. Zorganizował i przeprowadził sprawozdawcze zebranie członków Wspólnoty oraz
2.Podpisał umowę na dostawę energii elektrycznej z firmą Energia,
3.Zlecił wykonanie specyfikacji wszystkich prac na elewacji budynku, likwidację przyczyn zalewania garażu oraz dociepleniem lokalu 128,
5. Zlecił firmie Puczyński na przerobienie przyklatkowych koszy na śmieci (zmniejszenie odległości pomiędzy kasetą kosza a klapą do wymiaru 10 cm).
6. Zarząd podpisał umowę z firma Gaja w wykonanie prac ogrodniczych.

PODŁĄCZENIE LOKALI DO ZBIORCZEJ INSTALACJI TELEWIZYJNEJ

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję, że w dniu 09.06.2014r. (poniedziałek) w godzinach od 1400 do 2000 pracownicy firmy KOMAX.net Sp. z o.o. prowadzić będą
PODŁĄCZENIE LOKALI DO ZBIORCZEJ INSTALACJI TELEWIZYJNEJ
Osoby zainteresowane tą usługą proszone są o nawiązanie kontaktu z Panem Adam Trzosiński (tel. 698620012) celem umówienia dokładnego terminu prac.

Sprzątanie fortów Bema (26 kwietnia)

Zapraszamy 26 kwietnia 2014r. (sobota) na godz. 10.00 na akcję sprzątania Fortów Bema. Zbieramy się na mostku od ulicy Waldorfa. Tam zostaną rozdane worki na śmieci i rękawiczki. Śmieci zbierać można do godziny 12:00. Około 12:10 zostaną wręczone drobne upominki dla osób, które zbiorą największą ilość śmieci (trzy pierwsze miejsca).

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie za okres: 
2014 Luty

W lutym Zarząd Wspólnoty:
1. przeprowadził spotkanie z Zarządem OL I dot. zasadności zmiany agencji ochrony,
2. zaakceptował projekty uchwał na zebranie Wspólnoty,
3. dokonał zmiany sposobu rozliczania energii elektrycznej na licznikach energii rezerwowej.

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie za okres: 
2014 Styczeń

W styczniu Zarząd Wspólnoty:
1. opracowywał założenia do projektów uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej,
2. prowadził analizy zasadności dokonia zmiany zasad rozliczania energii elektrycznej,
3. przeprowadził spotkanie z mieszkańcami zalewanych mieszkań z tarasów lokali 65 i 66,
4. omówiono zakres przyszłego ubezpieczenia nieruchomości.

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie za okres: 
2013 Grudzień

W grudniu:
1. zorganizowano imprezę mikołajkową,
2. zakończyły się prace mające na celu usuniecie przyczyn przeciekania tarasów lokali 65 i 66. Następnie Acciona ma przystąpić do usuwania skutków przecieków ujawnionych w okolicznych lokalach.