Sprawozdanie Zarządu

did, 9 Styczeń, 2014 - 22:50
Sprawozdanie za okres: 
2013 Grudzień

W grudniu:
1. zorganizowano imprezę mikołajkową,
2. zakończyły się prace mające na celu usuniecie przyczyn przeciekania tarasów lokali 65 i 66. Następnie Acciona ma przystąpić do usuwania skutków przecieków ujawnionych w okolicznych lokalach.