Sprawozdanie Zarządu

did, 18 Marzec, 2014 - 09:43
Sprawozdanie za okres: 
2014 Styczeń

W styczniu Zarząd Wspólnoty:
1. opracowywał założenia do projektów uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej,
2. prowadził analizy zasadności dokonia zmiany zasad rozliczania energii elektrycznej,
3. przeprowadził spotkanie z mieszkańcami zalewanych mieszkań z tarasów lokali 65 i 66,
4. omówiono zakres przyszłego ubezpieczenia nieruchomości.