Sprawozdanie Zarządu

did, 18 Marzec, 2014 - 09:46
Sprawozdanie za okres: 
2014 Luty

W lutym Zarząd Wspólnoty:
1. przeprowadził spotkanie z Zarządem OL I dot. zasadności zmiany agencji ochrony,
2. zaakceptował projekty uchwał na zebranie Wspólnoty,
3. dokonał zmiany sposobu rozliczania energii elektrycznej na licznikach energii rezerwowej.