Sprawozdanie Zarządu

did, 6 Sierpień, 2014 - 08:07
Sprawozdanie za okres: 
2014 Marzec

W marcu Zarząd Wspólnoty:
1. Zorganizował i przeprowadził sprawozdawcze zebranie członków Wspólnoty oraz
2.Podpisał umowę na dostawę energii elektrycznej z firmą Energia,
3.Zlecił wykonanie specyfikacji wszystkich prac na elewacji budynku, likwidację przyczyn zalewania garażu oraz dociepleniem lokalu 128,
5. Zlecił firmie Puczyński na przerobienie przyklatkowych koszy na śmieci (zmniejszenie odległości pomiędzy kasetą kosza a klapą do wymiaru 10 cm).
6. Zarząd podpisał umowę z firma Gaja w wykonanie prac ogrodniczych.
7. Uzgodnił warunki dokonywania odbioru robót związanych z budową AZART – podstawą odbioru ma być zachowanie parametrów technicznych sygnału na gniazdkach telewizyjnych pierwotnie zamontowanych przez dewelopera.