Sprawozdanie Zarządu

did, 6 Sierpień, 2014 - 08:12
Sprawozdanie za okres: 
2014 Kwiecień

W kwietniu Zarząd Wspólnoty:
1.Przy udziale Zarządu OLI przeprowadził procedurę wyboru nowej firmy ochroniarskiej
2. Podjął decyzję aby nie zlecać usług sprzątania w dni wolne od pracy,
3. Zlecił firmie Basten (w ramach posiadanej umowy) czynności mające na celu wskazanie miejsca rozszczelnienia instalacji odwodnieniowej tarasu lokalu 154 (poza obszarem tarasu).
4. Zarząd zaakceptował ofertę firmy Bramet na proszkowe malowanie furtek i bramy na Patio (słupki malowane recznie).