Sprawozdanie Zarządu

did, 6 Sierpień, 2014 - 08:20
Sprawozdanie za okres: 
2014 Maj

W Maju Zarząd Wspólnoty
1.Uzgodnił zasadność zatrudnienia dodatkowego pracownika budowlanego
2. Uzgodniono zasadność przeprowadzenia analizy możliwości wynajęcia miejsc postojowych w garażu wielopoziomowym na potrzeby zorganizowania parkingu dla rowerów,
3. Administrator przedstawił zapisy wykonanego przez Pana Dąbrowskiego przeglądu budowlanego zalecającego wykonanie między innymi kompleksowe remonty wszystkich balkonów, tarasów i loggi na budynku.
4.Członek Rady Osiedla parkowego przedstawił podjęte decyzje przez Radę dotyczące zmiany geometrii wykonanych boisk, wyposażeniu ich w bramki i słupy nośne do siatek i piłkochwytów.
5. Z nowym Zarządem OL I uzgodnił:
5.1. zasadność podpisania porozumienia regulującego podział kosztów napraw oraz zasad utrzymania porządku i czystości na drogach nr.1 i 6,
5.2. zasadność zintegrowania systemów monitoringu wizyjnego obu Wspólnot
z centrum w budynku OL II,
5.3.zasadność przeprowadzenia aktualizacji danych pojazdów w systemie parkingowym oraz ponowne powiadomienie mieszkańców o zasadach parkowania.